Home » Естественные науки

Естественные науки

Абдуллаева М.М., Игамназаров Р.П., Рахмонова Н.Б., Ибрагимова К.
Влияние оксигумата на превращение фосфолипидов семян пшеницы при прорастании
Абдуллаева М.М., Рахмонова Н.Б., Ибрагимова К.М.
Влияние оксигумата на фосфолипазную активность при прорастании семян хлопчатника
Бабеков А.У., Темирбаев К.Т.
Дары-дармек өсүмдүктөрдүн биологиялык мааниси жана алардын химиялык составы
Исаков Т.Э., Сайфудин кызы Н.
Математика сабагында электрондук ресурстарды колдонуунун айрым усулдары (7-класстын «Алгебра» сабагынын мисалында)
Калмурзаева Р.Ш., Матаева Ж.Б.
Алай районунун аймагында болуп жаткан сел жана жер көчкү коркунучтары жана анын алдын-алуу мүмкүнчүлүгү
Эргашов С., Дилишатов Ө.У.
Түштүк Фергана аймагынын Сох дарыясынын башталышындагы Зардалы өрөөнү (Зардалынын тарыхый-географиялык өзгөчөлүктөрүнүн мисалында)
Эргашов С., Дилишатов Ө.У., Козубаев С.
Лейлек районунун түндүк аймактарына Кайраккум суу сактагычынын таасири